СЫЛДЫСЧЫГАШ СЕТКҮҮЛ

Чаа чылдың бир дугаар үндүрүлгезинде
Айлана Баян-оолдуң дугайында «Авазының чоргааралы» эгеден таныжыңар. Билир аппарганывыс ТАР-ның чаштары, Чоннарның найыралы, Баштайгы базымнар, Англий дыл, Сылдыска чагаалар булуңнарындан солун, ажыктыг чүүлдерни номчуңар, уруглар. Оон аңгыда оюн-тоглаалыг арыннар база бар.
Сылдысчыгашты чагыдып алырын утпа өңнүк! Ооң дугайын чурттап турар чериң аайы-биле почта салбырындан билип ап болур сен.
#ТМГ #ПочтаРоссии #Подписка #УругларгаТываСеткүүл #Сылдысчыгаш_Солун
Меню