Сылдысчыгажым

«Сылдысчыгаш» солунум,
Чылдың сени чагыткаш,
Авам, ачам, угбам суглар
Аажок топтап номчуур бис.

Чарашпайлар бистерге
Чагыг-сөзүң бижиир сен.
Сенден ыры, шүлүктү
Четтикпейн манаар бис.

«Сылдысчыгаш» сеткүүлдү
Сен-даа, мен-даа чагыдаал!
Өндүр чараш өңнүүвүс
Өңгүр, чараш апарган.
Аяна Бюрбюжап,
Кызылдың 9 дугаар гимназиязының 6-гы классчызы.

Меню