Сылдыска чагаа

Экии, Сылдысчыгаш!
Чайгы дыштанылгавыс үезинде көдээ аалга барып, хой, инек кадарып, кажаа ишти аштап, арыглап, авам, кырган-авам, кырган-ачам сугга дузалажырынга ынак бис. Аалга турарга биске дыка эки — кылашташкан хөй кижилер-даа, халдаан машиналар-даа чок, хостуг, дыштыг. Арыг агаар тынып, ажылдарны шуптузун кылып каапкаш ойнап-хөглээр бис.
Бо берге аарыг чоруп турар үеде, кырган-ава, кырган-ачаларыңар аалдарынга барып дыштанып, оларга дузаңар кадып, үени шын эрттирериңерни күзедивис, өңнүктер!

Норбу, Ринчин ийистер,
Саглы ортумак школазының 5-ки классчылары.

#аалга_дыштанылга #летние_каникулы #өвүр #саглы #сылдысчыгаш_солуну

Меню