«Сылдыска» чагаа


Ыдыктыг Шагаа байырлалын уткуп, ойнап хөглээнивисти силерге сонуургаттывыс. Аал-ораныңарга, ал-бодуңарга кадыкшылды, бедик сүлдени, ак орукту күзедивис!

Кызылдың дугаары 4 «ж» клазының өөреникчилери

#шагаа #чаачыл #байырлал #3_школаКызыл #сылдысчыгаш_солуну

Меню