Сылдыска чагаалар

Экии, өңнүк!

Мени Намзырай Монгуш дээр. 5-ки классчы мен. Авам, ачамның 2 дугаар оглу мен. Мээң ачамны Вова дээр. Ол аныяк малчын. Ачам дыка кежээ, даң бажы адар-ла хойун кадарып чоруп каар. Аалда ажыл- агыйын база кылып четтигер. Ачам балыктаарынга дыка ынак. Дыштаныр хүннеримде ачамга дузалажып, өдек аштап, инектеп, хой кадарар-дыр мен. Каш-ла хонгаш Адалар хүнүн байырлаар болгай бис. Каң дег быжыг кадыкшылды, кезээде каткы-хөглүг чорууруңну күзедим, ачай!

Намзырай Монгуш,
Успенка ортумак школазының 5-ки классчызы.

#Деньотца #Адалархүнү #Мээң_ачам #Сылдысчыгаш_солуну

Меню