Сылдыска чагаалар

Экии, ынак солунувус Сылдысчыгаш!

Уругларга эрттирип турар чараш мөөрейлериңер дээш четтирдивис улуу-биле! Хөй номчукчуларны болгаш ажылыңарга чүгле экилерни күзедивис! Мөөрейге эки киришкеш, шаңналдарывысты алдывыс. Дыка өөрүнчүг-дүр.

Ак-Довурак хоорайның дугаары 3 школазының 9, 11-ги классчылары Аңгыр-Чечек Араптан, Диана Долаан.

#сылдысчыгаш_солуну

 

Меню