Сылдыстың аалчылары

Бо хүн ТР-ниң Онза байдалдар яамызынга эрес-дидим чоруу дээш Денис, Демир акышкыларны «Сугга дүшкен кижилерниң амы-тынын камгалааны» дээш хөрек демдектери-биле шаңнаан.
«Эрткен чылын чайгы дыштанылга үезинде өг-бүлевис Чагытай хөлге дыштанып чораан бис. Улуг акым-биле сугга ачавыстың хемезинге агаар-бойдузувусту чарашсынып чугаалажып чорааш, аңдарлы берген хемени эскерип каан бис. Дораан чеде бергеш, хенертен хемези аңдарлы берген, сугдан үнүп чадап турар кижилерге үезинде дузаны каттывыс»-деп, Демир чугаалаан.
Денис, Демир акышкылар бистиң редакцияга кээп, өөрүшкүзү-биле үлежип, кел чыдар Россия хүнү-биле эш-өөрүнге байырын чедирип, эрес-дидим, кежээ, угаанныг кижилер кылдыр өзерин күзээн.

#эресдидим_чорук #маадырлыгчорук #хөрекдемдээ #мчс #сылдысчыгаш_солуну

Меню