ТАР-ның 100 чылы

Тожу кожууннуң бичии уругларга төп ном саңы ТАР-ның 100 чылынга «Тыва Республикаже аян-чорук» деп ном делгелгезин кылган. Ында Тываның XX чүс чылының ийиги чартыының төөгүлүг материалдарын салган. Тыва чоннуң уран чүүлүн, шаандакы чуруктарны, Танну-Тува хамаарышпас күрүнениң тургузукчузу, билдингир күрүне ажылдакчызы Монгуш Буян-Бадыргыга тураскааткан чыындыны, Тываның төөгүзүнге хамаарышкан номнарны «Элей берген арыннарны ажып ора» деп баартактан көрүп болур. А «Төөгү арыннарда» кезектен С.Тока, И.Сафьянов, Сүбедей, М.Мунзук, В.Оскал-оол дээн ышкаш билдингир кижилерниң амыдыралы, ажыл-ижиниң дугайында билип алыр. Бичии уругларга «Тыва тоолдарның делегейи», «Хөөмей чоннуң чүрээнде» дээш оон-даа өске кезектер хамааржыр. Оларның аразында «Ынакшыл-биле Тожу дугайында» баартакта ук чоннуң кадыг амыдыралын, чурттакчыларга чоргааралды илереткен. Оон аңгыда күзелдиг кижи бүрүзү баштайгы орус крестьяннар Тожуга кажан, канчап чедип келгенин, бо хүнде амыдырал канчаар өскерилгенин сонуургап болур.

Саяна Ооржак,
Тожу кожууннуң бичии уругларга төп ном саңының эргелекчизи.
#ТАРның100чылы #Тожу #библиотека #Сылдычыгаш_Солун

Меню