ТР-ниң Өөредилге яамызының дыңнатканы-биле. ХҮННҮҢ САННАРЫ

Республикада 173 школа, ооң иштинде 69007 өөреникчи бар.
Бо хүн 63353 уруг школада өөренип келген. 5654-ү янзы-бүрү чылдагааннар-биле өөренмээн. Ооң иштинде ковидтен аарааннары – 171 (0,25 хуу), ОРВИ болгаш өске-даа аарыглардан – 3016 уруг, өске чылдагааннар-биле – 862, аарыг кижи-биле харылзаалыг болганындан бот аңгыланыышкында 1725 (2,5 хуу) өөреникчи бар. Республикада долузу-биле 87 класс ырактан интернет таварыштыр өөренип турар.
Ковидке бадыткаттынган анализ харыылыг 253 (1,13 хуу), бот-аңгыланыышкында – 1059 (4,7 хуу) башкы бар.
Чурукту интернеттен алган.

#МинОбр #пресс_конференция #Стопкоронавирус #образование #Дети #Статистика #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню