ТР-ниң Культура яамызы «Чаа чыл бажың бүрүзүнде» акцияга каттышкан

Чуртка чаңчылчаан Чаа чыл байырлалының елказын, утрениктерин, ужуражылгаларын соксатканы-биле волонтерлар бир ай иштинде Соок-Ирей, Харжыгаштар болуп алгаш, уругларга байырлалды сөңнеп турар.
Бүгү-россия чергелиг «Чаа чыл бажың бүрүзүнде» акцияның боттаныышкыны-биле уруг бүрүзү бажыңынга-ла эң-не манаары байырлалга киржип, белектерни алыр аргалыг болган.
Ук акция 10-дан 31-ге чедир үргүлчүлээр. Бо хүннерде Культура яамызы, культура волонтерлары Соок-Ирей, Харжыгаш болуп хуулуп алгаш Кызыл хоорайда беш уругга чигирзиг белектерни болгаш Чаа чыл таварыштыр байырын чедирген.

#культуратувы #МыВместе #новыйгодвкаждыйдом #НовыйГод #дети #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню