Тыва хевим

Сиген сыкпас чымчак идиим кедипкенде
Силиг чараш дурт сыным каастай бээр
Дошка өөктүг чараш бөргүм кедиптерге
Доорадан багай күштен камгалаар дырХөннү сыным каастап чоруур тыва хевим
Хөлчек чараш хорагайым угулзалыг хээлерлиг
Хоор чоннум шупту деңге кедипсе деп
Хөй ле кижи күзеп чор боор билип тур мен.

Соңгу эдээн мал маган үзе базар
Мурнуу эдээн ажы төлү үзе базар
Чиге сөглеп угаатканы анаа эвес
Чандыр басбайн үлегерни эдерээли.

Үргүлчү -ле эвес -даа бол байырлалда
Шагаавыста чолукшуурда кедээлиңер!
Келир өйнүң салгалынга өнчү кылдыр
Чараш хепти чаңчылдарны артыраалы!

Манзыр А.М.
26.01.2021г

#шагаа #байырлал #тывахевим

Меню