Тыва Республиканың хоойлужуткан байырлалдары

Тыва Республикага дараазында байырлалдар хоойлу ёзугаар эртип турар:

1. Шагаа байырлалы. Ол дээрге тыва чоннуң чаа чыл байырлалы болур. Шагаа хүнүн ай календарындан билип алыр. Бо улусчу байырлалды 1993 чылда хоойлужудуп каан.
2. Наадым. Ол дээрге малчыннар байырлалы-дыр. Ону чайын эрттирер.
3. Август 15 – Республика хүнү. Бо байырлалды Тываның тускай күрүне бооп Тыва Арат Республика турган үезинге тураскаадып эрттирип турар.
4. Тыва Республиканың Конституция хүнү. 1993 чылдың октябрь 21-де Тыва Республика боду тускай Хоойлулуг апарган.
5. Тыва Арат Республиканың Совет Эвилелиниң составынче киргениниң байырлалы. Ону октябрь 11-де байырлап эрттирип турар.

Меню