«Тыва — уругларның караа-биле» фоточурук мөөрейи

Республиканың немелде өөредилгезин сайзырадыр төп-биле республиканың «Сылдысчыгаш» уруглар солуну апрельдиң 19-23 хүннеринде фоточурук тырттырарынга ынак уруглар аразынга «Тыва — уругларның көрүжү-биле» деп мөөрейни кады организастап эттирген.
Мөөрейниң кол сорулгазы: фоточурук тырттырары-биле салым-чаяанныг уругларны илередип тывар болгаш оларны деткиири.

Мөөрейге 76 кижи 205 фоточуруктары-биле идекпейлиг киришкени өөрүнчүг.
Мөөрейниң жюри кежигүннери шупту ажылдарны кичээнгейлиг көрген соонда, бөлүктер аайы-биле тиилекчилер илереттинген.

Чоннуң чаңчылдары: 13-15 харлыг уруглар:

Бирги чер – Айдызана Чавырал (Кызылдың №16 лицейи).
Башкылар: 1-ги чер – Эдуард Севенович Лопаа (Тожунуң немелде өөредилге төвү), 2-ги чер – Дадар Донгаковна Мортуй-оол (Шамбалыг школазы).

«Төрээн суурнуң, хоорайның фоточуруу»

10-12 харлыг уруглар: 3-кү чер – Василиса Ооржак (Чадаананың немелде өөредилге төвү),
13-15 харлыг уруглар:
1-ги чер – Камила Сат ( Кызылдың № 5 гимназиязы),
2-ги чер – Иделина Сарыглар (Кызылдың №15
лицейи),
3-кү чер – Ай-Луна Моруй-оол (Шамбалыг школазы),

Башкылар:

1-ги чер – Буяна Ортун-ооловна Даваа (Тожунуң немелде
өөредилге төвү),
2-ги чер – Зинаида Калдар-ооловна Ховалыг (Бора-Тайга школазы).

«Шенелде» 10-12 харлыг уруглар:

1-ги чер – Малина Сат (Чадаананың немелде өөредилге төвү),
2-ги чер – Василиса Ооржак (Чадаананың немелде өөредилге төвү),
3-кү чер – Санчай Деспижек (Тожунуң немелде өөредилге төвү),

Башкылар:

1-ги чер – Чечен Николаевна Ондар (Бора-Тайга школазы).

«Пейзаж» 10-12 харлыг уруглар:

1-ги чер Арзылан-Белек Мортуй-оол (Шамбалыг школазы),
Евгений Ондар (Сүт-Хөлдуң немелде өөредилге төвү),
2-ги чер –Алина Ондар (Бора-Тайга школазы), Намы Янги (Кызылдың №5 гимназиязы),
3 –кү чер – Мурат Монгуш (Сүт-Хөлдүң немелде өөредилге төвү), Туяа Сат (Эрзинниң немелде өөредилге төвү),

13-15 харлыг уруглар:

1-ги чер – Злата Конева (Кызылдың № 15 лицейи), Данил Солдуп (Кызылдың №15 лицейи),
2-ги чер –Ай-Луна Мортуй-оол (Шамбалыг школазы), Дозураш Монгуш (Шамбалыг школазы),
3-кү чер – Анжелика Кочаа (Эрзинниң немелде өөредилге төвү),

16 -18 харлыг элээдилер:

1-ги чер – Норжана Ириль (Сүт-Хөлдүң немелде өөредилге төвү),
Башкылар: 1-ги чер – Эдуард Севенович Лопаа, Буяна Ортун-ооловна Даваа (Тожунуң немелде өөредилге төвү),
2-ги чер – Чечена Ары-Куровна Монгуш (Бора-Тайга школазы),
3-кү чер – Артур Кошкарович Ховалыг (Бора-Тайга школазы).

Тиилекчилерге болгаш оларны белеткээн башкыларга республиканың немелде өөредилгезин сайзырадыр төвүнүң Хүндүлел бижиктерин тывыскан.
Жюри кежигүннери мөөрейге делгээн ажылдарның шынары өзүп, чылдан-чылче экижип турарын демдеглээн.

Михаил АГБАН,
Республиканың немелде өөредилгезин сайзырадыр төвүнүң килдис эргелекчизи.

Меню