Тывада 18080 уругнуң чайгы дыштанылгазын организастаар

Тываның көдээ черлеринде 163 хүндүскү лагерьлерге — 14245, хоорай чоогунда 21 лагерьге — 3835, шупту 184 лагерьге ниитизи-биле 18080 уругну чайгы дыштанылгаже хаара тудары планнаттынган. Чайгы дыштанылга үезинде, республикада 69600 уругларның 26 хуузун организастыг дыштандырар.
«Оолдар, уруглар кадыкшылын быжыглап, янзы-бүрү солун, ажыктыг оюн-тоглааларга киржип, боттарының салым-чаяанын сайзырадыр аргалыг. Чайгы лагерьлерге спортчу белеткелдерни эртип, чаа эш-өөрнү тып алыр арга бар» — деп, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының парлалга албаны дыңнаткан.

Чурукту интернеттен алган.

Меню