Тывада башкыларның чылдың август хуралы август 26-да болуп эртер

Регионнуң башкылар хөй-ниитизиниң эң улуг болуушкуну – өөредилге системазының ажылдакчыларының республика конференциязы август 26-да болуп эртер.
Республиканың бүгү башкылары 2021 чылдың август хуралында эрткен өөредилге чылының түңнелдерин үндүрүп, чаа планнарны тургузар. Регион баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг хемчегге киржир.
Тыва Республиканың өөредилге ажылдакчыларының конференциязы «Регионнуң өөредилге системазының хөгжүлдези: стратегиядан ажыл-чорудулгаже» темага болуп эртер.
Назы четпээн болгаш ниити өөредилге албан черлериниң, эге, ортумак болгаш дээди профессионал өөредилге черлериниң удуртукчулары, ол ышкаш өөредилге эргелелиниң муниципалдыг органнарының, күүсекчи эрге-чагырга органнарының төлээлери чылдың конференциязынга киржир.

Меню