Тывада «Эмчилерге четтирдивис» акция эгелээн

Пандемияның үшкү чалгыының үезинде коронавирус-биле демиселдиң мурнуку одуругда дүн-хүн дивейн ажылдап турар эмчи ажылдакчыларын деткиир сорулгалыг “Эмчилерге четтирдивис” деп акция июль 20-де Тывада катап ажылын эгелээн.
«Эмчилерге четтирдивис» акцияга киржир күзелдиглер социал четкилерде бодунуң арыннарынга #спасибоврачам17 хештег-биле эмчилерге өөрүп четтириишкиннерни, чаагай күзээшкиннерни илереткен фоточуруктарны, видеобижимелдерни чырыдар ужурлуг. Оон аңгыда боттарының күзели-биле эмчилерге изиг чемнер чедирилгезин, аъш-чем болгаш өске-даа барааннар, канцеляр херекселдер дузазын организастап болур.
Республиканың эмчилери “Эмчилерге четтирдивис” акцияга харыы кылдыр, «Спасибо_за_поддержку!» (“Деткимче дээш четтирдивис!”) деп бижээн фоточуруктарны салыр.

Чурукту интернеттен алган.

Меню