Тывада хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени «социал» хөмүр-биле хандырар

«Социал хөмүр» социал төлевилел-биле хөй ажы-төлдүг 3222 өг-бүлени хөмүр база 175 өг-бүлени ыяш-биле хандырар деп, регионнуң Одалга болгаш энергетика яамызы дыңнаткан. Бо неделяда одаар чүүлдү дүжүрүп эгелээр.
Сооктар дүшкүжеге өг-бүлелер чурттап турар чериниң аайы-биле, 2 145 кг хөмүрнү азы 4,8 куб ыяшты алыр.

Меню