Тывада «Школаже чыгдынарынга дузалаш!» деп ачы-буян акциязы эгелээн

Чыл санында чаа өөредилге чылы эгелээр деп турда, чаңчыл болу берген «Школаже чыгдынарынга дузалаш!» деп ачы-буян акциязы август 10-да республиканың девискээринде эгелээн. Ол дугайында Тыва Республиканың Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Ачы-дуза хемчээн хөй ажы-төлдүг болгаш амыдыралдың берге байдалынга таварышкан өг-бүлелерниң ажы-төлүнге школаже белеткениринге дузалажыр сорулгалыг эрттирип турар. Акция сентябрь 20-ге чедир уламчылаар.

Ук хемчегге чылдың-на республиканың идепкейлиг хамаатылары, хуу сайгарлыкчылары база албан-организациялары амыдыралдың берге байдалынга таварышкан болгаш хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң барык 900 школа назылыг уруунга дузалап турар.

Хүндүлүг республиканың чурттакчылары, ачы-дуза акциязынга киржири-биле, силерниң дуза-деткимчеңерни дараазында адресте хүлээп турар: Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, бажың 44, 13 дугаар кабинет, телефон +7(39422)21548, ГБОУДО РТ «РЦРДО» баазазында.

А ол ышкаш идепкейлиг чурттакчыларның дузазын республиканың кожууннарында муниципалдыг органнарның өөредилге эргелелдеринде ажыттынган пунктуларда хүлээп турар.

#Помогисобратьсявшколу2022 #анонсы
#минобразованиетыва

Министерство образования Республики Тыва

Меню