Тывага ийи модельдиг чаа ном саңнары немежир

«2021-2025 чылдарда культура болгаш уран чүүлдү сайзырадыры» ТР-ниң күрүне төлевилелиниң иштинде «Социал-уран чүүл чагыы» программа езугаар хөй-ниитиниң ном саңнарын амгы үеге дүүштүр чаартыры көрдүнген. Ук программа-биле мөөрейге аңгы-аңгы кожууннардан 8 ном саңнары киришкен. Каа-Хем, Өвүр кожууннарның төп библиотекалары тиилекчи болганнар. Ийи библиотека республиканың субсидия акшазы-биле чаарттынар.
Мөөрейге тиилээн ном саңнарынга капиталдыг септелгени кылгаш, харык-шинээ кызыгаарлыг кижилерге эптиг байдалдарны тургузары көрдүнген. Оон аңгыда амгы ном саңнары чүгле Россияның эвес делегейниң культурлуг курлавырын электроннуг хевирге көөр аргалыг болур.
#культуратувы #тыва #тува #культура #модельнаябиблиотека #Сылдысчыгаш_Солун

Меню