Тываның уруглары Соок-Ирейже чагааны канчаар чоргузуп болурул

Республиканың почта салбырларында чаңчыл езугаар Чаа чыл темазынга маркалар, открыткалар, чагаа хаптарын садып эгелээн. Уругларның эң-не манаары хуулгаазын кырган-ача – Соок-Ирейже чагааны кайы-даа почтаның салбырында, чагаалар чуггар хааржакчыгашче суп болур.
Тывада 237 почта хааржакчыгаштарын тургускан. Кызыл хоорайда – 26. Оларны почта иштинде азы даштында кылган болур.
Чагаа хавын кичээнгейлиг шын долдуруп алырын утпаңар, уруглар. Индекс, хоорай, кудумчу, бажыңның дугаарын бижиирин утпаңар. Чагааны чортуп турар кижиниң дедир кээр адрезин база бижиир.
Россияның Соок-Ирейи Великий Устюгта чурттап турар.
Адрези: индекс 162390, Вологодский область, город Великий Устюг.
Бо хүннерге чедир Великий Устюгда Соок-Ирейже 200 ажыг чагааны уруглар бижээн.
Чурукту интернеттен алган.
#Дед_мороз #Новыйгод # письмо #почтовые_отделения #кызыл #Сылдысчыгаш_Солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню