Тываже чанып чорааным

Экии, Сылдысчыгаш!
Мени Түмен-Байыр дээр. Санкт-Петербург хоорайның М.Т. Лорис-Меликов аттыг дугаары 259 школазында 2-ги класстың өөреникчизи мен. Улуг чараш хоорайга өөренирге, солун болгаш башкыларым шыырак билигни берип турар. Кичээлдер соонда агаарлап, хоорайның чараш черлерин кезииринге ынак мен. Чайгы дыштанылга эгерээрге-ле, төрээн черивисче кээп, кырган-авам сугга турарынга ынак мен. Арчи деп чаптанчыг ыдывыс бар. Ол чугааны билир, дыка дыңнангыр. «Олур», «Тур», «Ынчанмас» деп чугааны дыка дыңнаар. Кырган-авам-биле огород суггарып, чашпан аштап, картошка тяпкалаар бис. Мени «кежээ оглум» дээш мактаар. Дуңмаларым, угбаларым-биле Кундустуг аржаанынче баарынга хөлчок ынак бис. Аңаа барып, аржаан-биле чунуп, эки бодалдар бодап, аржаанны чалап алыр бис. Дыштанылгам-даа төнген, Санкт-Петербург хоорайже чедип келдим. Өөредилге-даа эгелээн… Эштеримни, башкыларымны көөрүмге аяныын. Чаа өөредилге чылын эки эгелеп, 4-5 демдектерге өөренириңерни күзедим, өңнүктер!

Түмен-Байыр Ак-оол,
Санкт-Петербург хоорайның
дугаары 259 школазының 2-ги классчызы

Меню