ТЫВЫЗЫКТЫ ТЫВЫҢАРАМ

Сыр-сыр чоруктуг,
Сыгыр кара карактыг.
***
Агы актан артык
Каразы киштен кара.
#Аасчогаалы #Тывызык #Матпаадыр #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню