Уруглар ойнаар шөлчүгештер чаартынып турар

“Чаңгыс демниг Россия” партиязы Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюн таварыштыр Кызыл хоорайның хөй аал чуртаар бажыңнар чанында бичии уруглар ойнаар шөлчүгештерни чүзүн-баазың өңнерлиг будуктар-биле будуп, чаартып эгелээн. Ойнаар шөлүн чараш кылдыр септеп, кылып турар ажылдакчыларга бичии оолдар, уруглар база дузазын кадып, боктарны чыып, удавас чаа шөлчүгешке ойнаар бис деп өөрүп, четтикпейн манап турарлар.
«Улуг байырлал таварыштыр чурттап турар черивисти чараш, арыг-силиг кылдыр кылып, бичии уругларга таарымчалыг байдалды тургузуп, ойнаар шөлчүгештерин чаартып турар бис. Арыннарында өөрүшкү чайнаан улуг-бичии чонну көөрге сагыш-сеткилим чырып кээр»-деп, Кызыл хоорайның Баштыңы, Төлээлекчилер хуралының даргазы Ирина Казанцева чугаалаан.

Чуруктар Буян Ооржактың

#ЕдинаяРоссия #дети #детскиеплощадки #сылдысчыгаш_солуну

Меню