Уругларга чаа шии

Бо хүн Тываның ойнаарактар театрынга Чаа чылды уткуштур уругларга «Хуулгаазын кыш. Даңгынага белек» деп чаа шиини дужаарынга белеткел көрүлдези болуп эрткен. Чаа шиини Чаңгыс демниг Россияның «Театрлар уругларга» төлевилел-биле тургустунган. Пандемия эгелээнинден бээр онлайн хевирге бир дугаар көргүзер шии, чаштарга улуг белек болуру билдингир.
«Хуулгаазын кыш. Даңгынага белек» уругларга шииден Жасмин даңгына биле Хаан адашкыларны сонуургап көрүңер, уруглар.
Чуруктар ойнаарактар тетрының парлалга албанындан.

#Кукольныйтеатр #Дети #Новыйгод #Сылдысчыгаш_Солун.

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню