Уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң ажылын соксаткан

Уруглар, бо чайын коронарвирус аарыының нептереп турарындан чайгы дыштанылга лагерьлери бо хүнден эгелеп ажылдавас деп шиитпирни үндүргенин ТР-ниң Чазак Даргазының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар С.Х. Сенгии дыңнаткан.
Билир болгай силер, «Байлак» лагеринче дыштанып чоруткан эш-өөрүңерниң аразындан хөй кижи бо коргунчуг аарыгдан аараан. Ынчангаш номнардан номчуп, малчын чайлагларга, арыг агаарга ойнап-хөглеп, чайгы дыштанылгаңар үезинде ажыктыг чүүлдерден кылып алырыңарны күзедивис! Кадыыңарны камнап, арыг-силигни сагып, камгалал маскаларны кедериңерни кыйгырып тур бис!

#берегитесебя #кадыкболуңар #дети #сылдысчыгаш_солуну
#чайгы_дыштанылга_лагери

Меню