Уругларның чайгы дыштанылгазы

Тываның Өөредилге болгаш эртемнер яамызы уругларның республика иштинге чайгы дыштанылгазын чугаалашкан.
2021 чылдың чайынында республика иштинге 10912 уруг дыштаныр аргалыг болур
Ооң иштинде
— 168 (8183 уруг) хүндүскү лагерьлер;
— 20 (2729 уруг) хоорайдан дашкаар стационар лагерьлер.
#Минобра #летнийотдых #дети #лагерь #Сылдысчыгаш_Солун

Меню