«Урянхай» мода агентилели мугур 10 чылдап турар

Уруглар хүнүнге уткуштур Тываның Виктор Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театырының сценазынга «Урянхай» мода агентилелиниң чаштары чараш көргүзүглерин чонга бараалгадып, хамыктарны кайгаткан.

Агентилел тургустунганындан бээр мугур 10 чыл болуп турар. Бичии урянхайжылар кандыг-кандыг улуг мөөрейлерге киришпээн дээр! Олар бүгү делегейни кезип, чараш черлерни көрүп, мода адырында мөөрейлерниң дээди шаңналдарының каш удаа эдилекчилери.

Моданың белен эвес чажыттарын чедип алырда, бичии чаштарга таарымчалыг байдал негеттинери чугула. Бо талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Юлия Хирбээ чогаадыкчы езу-биле ажылдап чоруур.

Урянхайжыларга байырывыс чедирип, ам-даа чогаадыкчы чедиишкиннерни күзеп каалыңар!

#мода #сылдысчыгаш_солуну

Меню