Январь 21 – Делегейде куспактаашкын хүнү!

Куспактаашкын кижиге херек. Ол — эң-не чараш байырлалдарның бирээзи. Бо хүнде чоок кижилерин чылыг-чымчак кужактап, чаагай сеткилин илердир. Ол хамаанчок танывазы-даа кижилерни кужактап, эки сөстерни чугаалап, байырлаар хүн.

КИЧЭЭНГЕЙЛИГ
Ынчалза-даа бо коронавирус үезинде куспактажып, чыттажыры хоруглуг дээрзин черле утпаңар, уруглар! Дистанцияны сагыыр.
Кадык болуңар!
Хамчык аарыг эрте бээрге, чараш байырлалды шын езулаар үе келир.
#Международныйденьобъятий #Куспактажыр #Коронавирусхамчыы #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню