Ынак школавыс РШИ

Азарганчыг бичиивистен
Бирги классче кирип келгеш,
Ужук-бижик өөренип ап,
Уран-чуулге бердинген бис!
Кеденбильдиң адын туткан
Кедергей-ле чараш школам!
Ыры-хөгжум, чурулгага
Ырлап, самнап өөрендивис!

Музыканың дулгууру боор,
Мактап ханмас школам боор!
Ийи дугаар бажыңывыс,
Интернатка доруктувус!
Будун Тыва алдаржыдып,
Булут ышкаш шыва алган.
Ынак школам РШИ-ге
Ынакшылым илереттим.

Долаан Долаан, 6-гы классчы.

Меню