Ыт — кижиниң өңнүү

Ыт — кижиниң өңнүү

Чаа-Хөл кожууннуң культура килдизи «Ыт — кижиниң өңнүү» деп чуруктар мөөрейни эрттирген. 4 харлыг Ванесса Натпит Лайка деп ыды-биле чуруун ада-иези мөөрейже чоруткан.

Меню