«Журналистика» бөлгүмү

Тываның кадет корпузунда «Журналистика» бөлгүмү бистиң-биле сырый ажылдавышаан. Оларның аразында журналистикага сонуургалдыг, идепкейлиглер көвейи өөрүнчүг. Бижээн чагааларын болгаш чураан чуруктарын үргүлчү чорудуп турарлар.
«Тывамедаиабөлүк» Парлалга Бажыңының чарлаан акциязы ёзугааар «Тываның аныяктары» болгаш «Сылдысчыгаш» солуннарның коллективи школа-интернаттың өөреникчилеринге чылдың төнчүзүнге чедир чагыдылганы кылып берген.
Редакцияның ажылдакчылар-биле ужуражылга үезинде уруглар улуг өөрүшкү-биле солун-сеткүүлдерни сонуургап номчааннар.
«Республиканың уруглар солуну «Сылдысчыгашче» чагаалар болгаш чураан чуруктарывысты чорудуп турар бис. Чаа чылга чедир солуннарны чагыдып бергени биске дыка өөрүнчүг болду. Ооң шупту арыннары өңнүг, солун чүүлдерни көрүп, билип алдывыс. Солуннарывысты ай бүрүзүнде четтикпейн манаар бис, четтирдивис улуу-биле!» — деп, 3-кү классчы Яна Шыырап чугаалаан.

#сылдысчыгаш_солуну #чагыдылга #кадет_школа

Меню