Енисейни камгала

Кызыл-Мажалык ортумак школазының 11 а клазының өөреникчилери «Енисейни камгала» республика чергелиг экологтуг акцияга идепкейлиг киришкеннер. Олар дыштанылга парыгында Кара-Суг хемниң эриин дургаар аштап-арыглаан.

Syldyschygash Solunu

#экология

Меню