Бичии чонар-дашчыларның мөөрейин чарлаан

РФ-тиң Тывадан сенатору Дина Оюннуң саналы-биле бичии чонар-дашчылар ортузунга мөөрейни чарлаан. Мөөрей бо чылдың октябрь 1-ден декабрь 18-ке чедир үргүлчүлээр. Ооң бирги чадазы октябрь 1-ден 31-ге чедир школаларга, ооң соонда ноябрь 1-ден 15-ке чедир кожуун иштинге, а декабрь 15-тен 18-ке чедир республика чергелиг болур. Чонар-даш мөөрейинге идепкейлиг киржиңер, уруглар-оолдар!

Syldyschygash Solunu

Меню