Челлендж #СылдысчыгашбилеШагаа_2021

Шагааның бүдүү айы үнүп келген болгай. Удавас февраль 12-де Шагаа хүнү.
Тыва езу-чаңчылдар, салгалдан-салгал дамчып келген өгбелеривистиң аас чогаалы: өпей ырылар, оюннар, тывызыктар, үлегер домактар, көгүдүглер, узун-тыныш, алгыштар, дүрген-чугаалар дээш оон-даа өске. Шагаа бүдүүзүнде оларны сактып, ам-даа утпайн улам сайзырадыры-биле уруглар аразынга #СылдысчыгашбилеШагаа_2021 челленджти чарлап тур бис, уруглар!

Шагаа хүннеринде кожа аалдар адааннажыр оюннарны ойнап, эң-не тергииннерни илередип турган. А бистер дүрген-чугаага, узун тынышка, чечен чугаага болгаш тывызыктың бир хевири болур ийи кижиниң аразында тывызыктажырынга адааннажыылыңарам, уруглар! Оларның чүгле кайы бирээзин шилип алыр.

Ажылдарын видео кылдыр тырттыргаш, адын, чурттап турар черин, школазын, клазын тода айтырын утпаңар уруглар.
Челлендж февраль 15-ке чедир үргүлчүлээр.
Дүрген-чугаа, узун-тыныш, чечен чугаа, тывызыктың бир хевиринге, чаңгыс-чаңгыс тиилекчилер турар. Ону көрүкчүлерниң сонуургалы, чүректиң дузазы-биле илередир. Кым хөй лайктыг болган, ол тиилекчи болур. 4 кижи.
Чедиишкиннерни күзедивис!
Чурукту интернеттен алган.

#Шагаа #дүргенчугаа #узунтыныш #чеченчугаа #тывызык #СылдысчыгашбилеШагаа_2021 #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню