Март 8-ке

Экии, уруглар!
Удавас Бүгү-чоннарның херээженнер хүнү март 8-ке уткуштур байыр чедириишкининиң #СылдысчыгашбилеМарт8 деп челленджти чарлап тур бис. Авазынга, кырган-авазынга, угбазынга, даай-авазынга март 8-биле байыр чедириишкини кылыр.

Дүрүмү
Ынак кижизинге ыры азы шүлүктүң дузазы-биле байыр чедирер. Кымга байыр чедирип турарын тода чугаалаар. Бодунуң дугайында медээлерни шын, тода айтырын утпаңар, уруглар. Ыры азы шүлүктүң кайы бирээзин шилип алыр. Уруглар садындан эгелээш 11 класстың өөреникчилеринге чедир киржип болур. Шүлүк, ыры орус-даа, тыва-даа дыл кырынга болур.

Тиилекчилер
Тиилекчилерни көрүкчүлерниң сонуургалы чүректиң дузазы-биле илередир. Садик уруглары, 1-4, 5-8, 9-11 класстарга шүлүкке – 4, ырыга – 4 шаңнал бижик турар. Чүгле «Сылдысчыгаштың» соц четкилеринге салдынган ажылдар киржир.

Чедиишкинниг киржириңни күзедивис, өңнүк!

#СылдысчыгашбилеМарт8 #Тыва #Херээженнерхүнү #байырчедириишкини #Сылдысчыгаш_Солун

Меню