Межегейге «Алдарның минутазы» эрткен

Межегей ортумак школазының чанында «Малышок» хүндүскү лагерьге «Алдарның минутазы» мөөрей эрткен. Аңаа уруглар боттарының салым-чаяанын көргүскен.

«Кажан кижи салым-чаяанныг болза, кандыг-бир хүн ыяап-ла алдар-аттыг үени алыр болгаш хөй-хөй кижилерниң чүректерин хаара тудар» — деп, лагерьниң башкылары чугаалаан.

Syldyschygash Solunu

Меню