Рустам Дажы Тываны төлээлээн

Чуваш Республикага Бирги бүгү Россияның Уруглар Фольклориадазынга Тываны Рустам Дажы төлээлээн. Рустам Улуг-Хем кожууннуң «Дембилдей» улусчу ансамблиниң ыраажызы, янзы-бүрү мөөрейлерге чаңгыс эвес удаа тиилээн.
Фестивальга 76 региондан 1100 хире уруг киришкен.

«Республиканың Улусчу чогаадылга бажыңының коллективинге четтиргенимни илередип тур мен. Чебоксарларга эрткен фестивальче мээң өөреникчимни чорударынга дузалашканнар» — деп, «Дембилдей» ансамблиниң удуртукчузу Алдын-Белек Норбу чугаалаан.

Фестивальдың ссылказы: https://vk.com/folkloriade

Меню