Мөңгүн-Тайгада «Эзирлерниң уязы» ажыттынган

#губернатор_төлевилели

Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-АКсы суурунда «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели езугаар туттунган спортчу залды ажыткан. Спортчу залды тудуп доозарынга кожууннуң чагыргазы, күш-ажылчы коллективтери, чурттакчы чоннуң идепкейлиг киришкен. Байырлыг ажыдыышкын үезинде ТР-ниң база бир шыырак мөгелериниң бирээзи Аяс Куланың «Тываның Хартыга мөгези» атты алганы-биле каттышкан. «Эзирлерниң уязы» спортчу залдың ырак-узак кожуунда ажыттынганы аныяк-өскенни спортче хаара тударынга идиглиг болуру чугаажок.

Меню