Өг-бүлемге ынак мен

Экии, мени Вилория Новожакова дээр. Кызыл хоорайда чурттап турар мен. Хөй чүүлдү сонуургаар мен: чуруттунар, танцы-сам, тоолдар болгаш каттырынчыг төөгүлер номчуурунга, шыды­раага, чаа чүүлдерни билип алырынга ынак мен. Аажы-чаңым хөглүг, солун болгаш оожум. Угбаларымны Алина, Лилия, Алекса, улуг акым Артыш, бичии дуңмаларым Виктория биле Юстина, авам, диистеримни Вася биле Мурка, ыдымны Марли дээр. Хостуг үемде авамга бажың ажылдары болгаш чем кылырынга дузалажып турар мен. Авам-биле чем кылырга, дыка солун. Дүүн капкейки кылып алгаш, өг-бүлем-биле кежээки чем үезинде варенье-биле чип алдывыс. Мээң өг-бүлем улуг болгаш демниг. Оларга мен ынакшылымны «Сылдысчыгаш» солуну таварыштыр илереттим.

Вилория Новожакова,
Кызыл хоорайның дугаары 4 школазының
4 «б» клазының өөреникчизи.

Меню