Эргим Солдат акымга

Келир үениң чаштары, бис дээш, дайыл­дажып чорууруң бе, акый?
– Кандыг-даа чуртка ки­жилер хостуг чуртта­зын дээш, бодап олур сен бе?
– Сен шыдаар сен!
Чүгле оваарымчалыг болур сен аа, Солдат!
– Быжыг, күштүг холдарың-биле удурланыкчы­ларны тиилээр сен, эзир!
Бис сени өөрүшкүлүг уткуп алыр бис.
Сандан-Сухпат Агбаан, Шагаан-Арыгның дугаары 1 школазының
1 «а» клазының өөреникчизи.

Меню