Мөөрей!

Мөөрей!!!
Экии, ачай!
Сеңээ бо чагааны адалар хүнүн таварыштыр бижип олур мен. Сээң кылып чоруур ажылың аар- берге тудуг ажылы болгай. Ынчалза-даа берге — дир деп органыңны сагынмас мен. Харын — даа ажыл соонда сергек, өөрүшкүлүг, омак-сергек чанып келгениң көргеш, өөрүүр мен. Ынчангаш сеңээ чоргаарланып чор мен. Кылган туткан бажыңыңны урууң мен база магадаар мен. Чылыг, чырык, улуг. Мээн ачамның кылган бажыңы-дыр деп чоргаарланып көөр мен. Ам-даа шевер холуң туттунгур, каң дег кадык чорууруңну урууң мен кузедим!
Кызылдың дугаары 4 школазында кадыының байдалы-биле кызыгаарлаттынган уругларның ырактан өөренир төвүнүң 9-ку клазының өөреникчизи Нинжедмаа Хомушку. Ачазы Бөрзек Эрес-оолович Хомушку

#ДеньОтца #Адалар_Хүнү #Мөөрей #Сылдысчыгаш_солуну

 

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню