Социал төпке Баштайгыларның хүнү эрткен

Часкы дыштанылга үезинде Өвүр кожууннуң Баштайгылары Өг-бүле болгаш уругларга социал төпте уругларга чедип, аңаа Баштайгыларның хүнүн эрттирген. Олар уругларга шимчээшкинниң дугайында таныштырбышаан, солун оюннарны ойнап, Баштайгыларның суй белектерин тывыскылаан.

Меню