«Сылдыска» чагаа Алышкылар бис

Мээң адымны Найдан дээр. Өг-бүлевис 5 кижиден тургустунган: авам, ачам, 2 бичии эр дуңмаларым. Авам адын Чодураа дээр, ачамны Юрий дээр. Олар дыка хөй үени бис-биле эрттирип турар.
Дыштаныр хүннерде чуруттунуп, танцылап, ойнап, хөглээр болгаш кудумчуга агаарлаарынга ынак бис. Кажан ачам-биле бажыңга артып каарымга, ол албан меңээ саннар бодадыр. А авам блины кылырынга ынак. Хүннүң-не блиныны черле чалгааравайн, уругларынга кылып, белеткеп каар.
Ачамның даайы сугнуң аалынга барып, хой, өшкү када­рып, бажың ажылдарынга дузалажып турар бис. Аалга ажылдарывыс кылып каапкаш, сиген кырынга шурап ойнаарга солун. Ажы-төлү дээш олут орбас, дыжын билбес ада-иевиске байырлалы-биле өөрүшкүнү, кадык болурун күзедим!


Найдан ШУЛУУ,
Кызылдың 3 дугаар школазының 3 «ж» клазының өөреникчизи.
#Сылдыскачагаа #Дети #Сылдысчыгаш_Солун #Кызыл

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню