«Сылдыска» чагаа АВАМ, АЧАМ – БАШКЫЛАР Экии, өңнүктерим!

Авам, ачамның эң улуг уруу мен. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер санынче кирип турар бис. Бодумдан бичии 3 дуңмам бар.
«Сылдысчыгаш» солунунга ада-ием дугайында бижикседим. Авам биле ачам – башкылар. Авамны Алдынай Мергеновна Монгуш дээр. Ол – Мугур-Аксы суурунуң уруглар садында кижизидикчи башкы.
Авам дыка угаанныг, дээди эртемин кызыл дипломнуг дооскан. Өскен-төрээн черинче чаш уругларга билиг бээр дээш ажылдап чедип келген.
Ол алдын холдуг. Хостуг үезинде дааранырынга болгаш бажыңга ажыктыг, чараш чүүлдер кылырынга ынак. Биске кандыг-даа тыва хептер­ни даарап бээр. Шупту ону дөмейлештир кедип алгаш, чоргаарланып кылаштаар бис.
А ачамны Айдың Каадыр-оолович Монгуш дээр. Ачам – тренер баш­кы. Бодум база ооң секциязынче барып, хүрежип өөренип турар мен. Маргылдаа бүрүзүнде ачам­ны эдерерин кызыдар мен. Чүге дээрге аңаа чаа-чаа аргалар көрүп, билип, өөренип алыр күзелим улуг.
Бистиң бичии күрүневисте, өг-бүлевисте, бот-ботта­рывысты деткип, дузалажып чо­руур бис. Авам, ачамга, дуңмаларымга дыка ынак мен.

Аңгырак МОНГУШ,
Мугур-Аксы ортумак школазының
5 «б» клазының өөреникчизи.
Чурукту өг-бүле хуу архивинден берген.
#Сылдыскачагаа #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню