Сылдыска чагаа МӨГЕ БОЛУР МЕН

Экии, Сылдысчыгаш!
Мени Домбаанай Дажы-Сүрен дээр. Ак-Довурак хоорайның 3 дугаар школазының 2-ги классчызы мен. 3 угбалыг, 1 кыс дуңмалыг мен. Өг-бүлемде чаңгыс оол мен. Ынчангаш ачамга эр ажылдар кылырынга дузалажыр мен.

«Сылдысчыгашты» авам чагыдып берген. Ам бодум номчуп турар апарган мен. Бир дугаар чагаамны угбаларым дузазы-биле бижип олур мен. «Сылдысчыгашка» чагаам үнүп келир болза, дыка амыраар мен. Эштеримге, даай-авамга, даайымга көргүзер мен.

Уруглар садындан тура хүреш маргылдааларынга киржип турар мен. Авам содак-шудаамны даарадып берген. Маргылдаага чамдыкта октадып алгаш дыка хомудаар мен. Ачам: «Октадып чорааш күштүг мөге болур, ажырбас» — дээрге анаа апаар мен. 2, 3 дугаар шаңналдыг черлер алырымга авам-ачам, угбаларым дыка өөрүүр. Бажыңымның чаңгыс мөге оглу мен. Өг-бүлемге дыка ынак мен, олар база меңээ дыка ынак.

Дажы-Сүрен ДОМБААНАЙ,
Ак-Довурак хоорай.
#Сылдыскачагаа #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню