«Сылдыска» чагаалар

АВАМ ЧАРАШ
Мээң авамның адын Стелла Эрес-ооловна Саая дээр. Авам 32 харлыг. Ол Эрги-Барлык шко­­ла­­зында эге класс башкылап ажыл­дап ту­рар. Авамның өөреникчилери – 2-ги классчылар. Мен база Стелла Эрес-ооловнаның өөреникчизи мен.
Өг-бүлевисте 5 ки­жи бис. Авам, ачам, угбам Шолбан-Ай, дуңмам Виктория, мен. Мээң авам – угаан­ныг, кежээ, чараш, томаанныг. Холу чемзиг, биске чаагай чемнерни кылыр. Чараш хепти даарап бээр, чуруттунар база. Ооң караа кара, ча­жы база узун, ка­ра. Ону шупту чон хүндүлээр бол­гаш ынак. Ол биске ынак, а мен ба­за аңаа дыка ынак мен.
Иелер хүнү таварыштыр авамга кадык­шылды күзедим. Ооң өөреникчилери кезээде онаалгазын эки кылып алгаш, школаже келир болзун. Класска бир кижи онаалгазын кылбаска, чугаа дыңнаваска, авамга багай.

Аржай ХОМУШКУ,
Эрги-Барлык ортумак школазының
2 «а» клазының өөреникчизи.
#Сылдысчыгаш_Солуну

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню