Тыва хүреш Мироннуң сонуургалын оттурган

Кызылдың 31 дугаар уруглар садында хүреш маргылдаазын удаа-дараа эрттирип турар. «Уруглар садтарында хүреш» программа езугаар бичии оолдар тыва хүрештиң аргаларын өөренип алыр аргалыг. Ынчангаш улуг болгаш белеткел бөлүктерниң оолдары сонуургал-биле ачыр-дачыр хүрежирлер.
Улуг бөлүктүң беш харлыг кижизиттирикчизи Мирон Буторовкин бир дугаар тыва хүреш маргылдаазынга киришкеш, «Тиилелгеже чүткүл» деп шаңналга төлептиг болган. Бичии оол маргылдаага киржир изиг күзелин илередип, уруглар садынга белеткенип турганын авазы дыңнатты. Хүреш Мироннуң сонуургалын оттурган болгаш ол улаштыр спортчу секцияже баар күзелин илереткен.
– Оглумнуң кырган-ачазының ачазы хостуг хүрешке хүрежип чораан. Ынчангаш хүрежири ооң ханында деп болур. Мироннуң хүрешке сонуургалын база эгелээшкинин деткиир мен – деп, Катя Буторовкина чугаалады.
Тываның школа назыны четпээн уругларның өөредилге албан черлеринде «Уруглар садтарында хүреш» төлевилелин боттандырып турарын сагындыраалы. Республиканың уруглар садтарынга тыва хүреш маргылдаазы ай санында доктаамал эртер.
Шончалай Ховалыг,
чуруктарны өг-бүлениң архивинден алган.

Меню