ВИЛОРИЯЖЫК

Кызылдың 4 дугаар школазында кадыының байдалы-биле кызыгаарлаттынган уругларның ырактан өөренир төвүнүң 5-ки классчызы Вилория Лааның дугайында сонуургаалыңар, уруглар.

Ол келир үеде повар болуксаар. Янзы-бүрү чаагай чемнер болбаазырадырынга дыка ынак. Хостуг үезинде чуруттунарынга болгаш авазынга дузалажыр. Бодунуң адын «Вилдар» деп чогаадып алган.

Ынак кичээлдери – орус дыл, чурук болгаш психология. Оларның аразындан эң-не ынаа чурулга кичээлди. Вилора сагыш-сеткилин саазынга янзы-бүрү будуктар, кисточканың дузазы-биле ажыдып билир.
Ол «Сылдысчыгаш» сеткүүлдүң мөөрейлериниң идепкейлиг киржикчизи, шаңнал-макталдарның эдилекчизи.
#Бистиңмаадырывыс #Сылдысчыгаш_Солун

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Меню