Байырлал солун болган

Бүгү делегейниң Уруглар хүнүнде Кызыл хоорайга янзы-бүрү хемчеглер болуп эрткен. «Сылдысчыгаш» солуннуң редакциязы Өг-бүле парыгында болуп турар хемчеглерни сонуургаан. Бөгүн ында бичии чаштарга мастер-класстарны, «Бумажная вечеринка» дээш оон-даа өске оюннарны организастаан.

Юнона Бегзи, 5 харлыг:

— Садик барып турар мен. Мында авам-биле келдим. Оюннар дыка солун чүве-дир. Арнымда Кэтнэптиң чуруун чуруттуруп алдым. Чурук мээң футболкамда база бар — деп, ол чугаалаан.

Меню