Школачы ярмарка болур

Кызыл кожууннуң ыраккы Каа-Хем суурунга сентябрь 2-ниң хүнүнде «Школачы ярмарка» болур.

Болур адрези: пгт. Каа-Хем, 25 лет Совет Тыва кудумчузу. Харылзажыр телефону: 9-14-07.

#ярмарка #Кызылскийкожуун

Меню